Aktualności ze spółki

Galeria z budowy Baltic Ceramics 2014-12
2014-12-22

Prace nad budową fabryki proppantów ceramicznych przebiegają zgodnie z planem. W zakresie prac fundamentowych zakończono wykonanie stóp fundamentowych, w znacznej części wykonana jest podbudowa z chudego betonu, montaż zbrojenia i szalunków fundamentów.


Galeria z budowy
2014-10-03

Baltic Ceramics tworzy w Lubsku jedyny na terenie Unii Europejskiej zakład produkujący proppanty ceramiczne oraz ośrodek rozwoju technologii produkcji proppantów ceramicznych. W ramach tej inwestycji powstaje zakład produkcyjny, produkujący 60 tys. ton, a docelowo 135 tys. ton proppantów rocznie, co odpowiadać będzie ok. 5% światowego zapotrzebowania na ten materiał oraz Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ceramicznych.


Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M
2014-07-30

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 869/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. postanowił określić dzień 4 sierpnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.594.203 akcji zwykłych na okaziciela serii M Baltic Ceramics Investments S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda


Wprowadzenie akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2014-07-25

W dniu 24 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 850/2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M Baltic Ceramics Investments S.A.


Pierwsza polska firma, która ma szansę zarobić na łupkach - wywiad
2014-05-27

Do 29 maja można zapisać się na akcje spółki, która buduje pierwszą w Europie fabrykę proppantów ceramicznych, czyli innowacyjnych materiałów ceramicznych wykorzystywanych przy wydobyciu gazu łupkowego.


Zapis czatu inwestorskiego z Piotrem Woźniakiem, prezesem Baltic Ceramics Investments S.A.
2014-05-26

Zapraszamy do przeczytania zapisu czatu inwestorskiego z Piotrem Woźniakiem, prezesem Baltic Ceramics Investments S.A., która odbył się w dniu 22 maja 2014 roku.


Zapis transmisji konferencji „Proppanty przyszłość wydobycia gazu i ropy"
2014-05-23

Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji konferencji „Proppanty przyszłość wydobycia gazu i ropy”, zorganizowanej przez Baltic Ceramics Investments S.A.


Baltic Ceramics Investments S.A. w indeksie najbardziej płynnych spółek na NewConnect
2014-03-17

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacje z dnia 14 marca 2014 roku poinformował, że po sesji w dniu 21 marca 2014 roku zostanie przeprowadzona kwartalna weryfikacja portfela NCIndex30. Zgodnie z metodyką indeksu zostanie do niego zakwalifikowana Baltic Ceramics Investments S.A., spółka portfelowa IndygoTech Minerals S.A.


Wzrost wydobycia złóż w Polsce świetną okazją dla BALTIC CERAMICS
2014-01-29

Koncern San Leon Energy ogłosił, że z pozytywnym wynikiem zakończył testy związane z przepływem gazu w odwiercie Lewino 1G2 k. Gdańska. Natomiast koncern 3Legs Resources poinformował w komunikacie, że sprzedał swoje koncesje w Niemczech, aby skupić się na poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce. To początek fali przyrostu odwiertów i szczelinowań w Polsce.


Pozytywne testy przepływu na koncesji Gdańsk W. Liczba odwiertów wzrośnie.
2014-01-24

Koncern San Leon ogłosił, iż powtórne pionowe szczelinowanie na odwiercie Lewino 1G2, na obszarze koncesji Gdańsk W, okazało się skuteczniejsze i przyniosło większy niż się spodziewano przepływ gazu

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat