Wzrost wydobycia złóż w Polsce świetną okazją dla BALTIC CERAMICS

2014-01-29

Koncern San Leon Energy ogłosił, że z pozytywnym wynikiem zakończył testy związane z przepływem gazu w odwiercie Lewino 1G2 k. Gdańska. Natomiast koncern 3Legs Resources poinformował w komunikacie, że sprzedał swoje koncesje w Niemczech, aby skupić się na poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce. To początek fali przyrostu odwiertów i szczelinowań w Polsce.

„Najbliższe 18 miesięcy powinno potwierdzić wzrost i potencjał polskiego rynku gazu łupkowego. Mamy coraz więcej pozytywnych informacji wynikających z badań złóż łupkowych i złóż gazu zaciśniętego w Polsce. Pozytywną zmianą na rynku jest coraz częstszy wybór proppantów ceramicznych do szczelinowania przez firmy serwisowe. Porównując dotychczasowy rozwój polskiego rynku gazu łupkowego z innymi krajami, to pomimo opóźnień, jesteśmy na dobrej drodze aby powtórzyć sukces wydobywania gazu i ropy naftowej w innych krajach na świecie.” - poinformował prezes BALTIC CERAMICS Piotr Woźniak.

San Leon Energy jest liderem poszukiwań gazu łupkowego oraz ropy łupkowej w Polsce. Posiada największą ilość koncesji na poszukiwanie węglowodorów niekonwencjonalnych w kraju. Po przeprowadzeniu udanego szczelinowania hydraulicznego na odwiercie w Lewinie San Leon przygotowuje się do wykonania odwiertu poziomego. Sam prezes koncernu Oisin Fanning stwierdza, że dotychczasowy wynik szczelinowani w Lewinie jest najbardziej zachęcającym pionowym wierceniem w poszukiwaniu gazu łupkowego jaki do tej pory wykonali w Polsce. Operacja szczelinowania hydraulicznego została przeprowadzona z wykorzystaniem proppantów ceramicznych, co istotnie wpłynęło na osiągnięte wyniki. Drobiazgowa analiza pierwszego szczelinowania pozwoliła na zdiagnozowanie niedociągnięć i naniesienie poprawki do stosowanej technologii. Stwierdzono konieczność wzbogacenia płynu szczelinującego o większą ilość ceramicznego (zamiast piasku) materiału podsadzkowego, czyli tzw. proppantów ceramicznych, by ułatwić większy przepływ gazu i zwiększyć efektywność procesu.

Kolejny koncern 3Legs Resources również potwierdza wzrost swoich prac wydobywczych w Basenie Bałtyckim. Spółka podała, że dane zebrane z wykonywanego odwiertu Lublewo LEP-1 (koncesja Lębork) potwierdzają oczekiwania firmy. Dlatego postanowiła zrezygnować z koncesji łupkowych w Niemczech na rzecz polskich.

United Oilfield Services szacuje, że w 2014 roku w Polsce zostanie wykonanych ok. 30 odwiertów. Szacunki Ministerstwa Środowiska na 2014 rok przewidują wykonanie nawet 40 odwiertów. Oznacza to, że liczba odwiertów na koniec 2014 roku będzie o blisko 80 procent wyższa niż wszystkich wykonanych do końca 2013 roku. Bardzo optymistycznych szacunków podjęła się również Komisja Europejska, która stwierdziła że do 2035 roku połowa wydobywanego gazu łupkowego w Europie będzie pochodzić z Polski. Jak zwraca uwagę Komisja Europejska aż 34 miliardy m3 tego surowca będzie wydobywane w Polsce. Obecnie konsumpcja gazu w Polsce wynosi około 15 mld m3 rocznie, a produkcja około 4,5 mld m3 rocznie. Brak unijnych regulacji dotyczących wydobycia gazu łupkowego może okazać się jednym z czynników pobudzających branżę łupkową do dalszych prac poszukiwawczych. Spółka BALTIC CERAMICS bez wątpienia będzie mogła na tym skorzystać, ponieważ jako pierwsza i do tej pory jedyna firma uruchomi zakład w Europie, który pozwoli na zaopatrywanie firm wydobywczych w wysokiej jakości proppanty ceramiczne, które wpłyną na większą efektywność pozyskiwania węglowodorów ze złóż.

 

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat