Baltic Ceramics – Aktualny stan prac na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych oraz laboratorium proppantów

2015-06-17

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku aktualnie prowadzone są prace związane z korytowaniem dróg i podbudową dróg (I etap). Trwają prace przy budowie sieci zewnętrznych. Kontynuowane są roboty fundamentowe. Powstaje budynek portierni.

Zdjęcia z placu budowy