Baltic Ceramics – Nowy wykonawca kontynuuje budowę zakładu proppantów ceramicznych

2015-05-29

W dniu 29 maja 2015 r. Komisja konkursowa Baltic Ceramics S.A. zadecydowała o wyborze firmy Budownictwo Ogólne i Przemysłowe „KIN – BUD” Kinga Zarzycka z Lubina na generalnego wykonawcę, który będzie kontynuował budowę zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Strony ustaliły, że generalny wykonawca wejdzie na teren budowy w dniu 29 maja 2015 r. Podpisanie umowy na kontynuację budowy zakładu nastąpi do dnia 3 czerwca 2015 r.

Budowa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Baltic Ceramics. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na XI 2015 r. Prace montażowe zakończa się w XII 2015 r.

 

Zdjęcia z placu budowy