Galeria z budowy

2014-10-03

Baltic Ceramics tworzy w Lubsku jedyny na terenie Unii Europejskiej zakład produkujący proppanty ceramiczne oraz ośrodek rozwoju technologii produkcji proppantów ceramicznych.

W ramach tej inwestycji powstaje zakład produkcyjny, produkujący 60 tys. ton, a docelowo 135 tys. ton proppantów rocznie, co odpowiadać będzie ok. 5% światowego zapotrzebowania na ten materiał oraz Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ceramicznych.

Proces inwestycyjny w Baltic Ceramics S.A. jest wieloetapowy i skomplikowany pod względem budowlanym, technologicznym i organizacyjnym i wymaga zaangażowania wielu wykonawców i dostawców specjalizujących się w realizacji tego typu projektów inwestycyjnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace ziemne obejmujące utwardzenie terenu rozpoczęły się w lipcu 2014 roku. Prace związane z budową wewnętrznego układu drogowego z infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem fundamentów ruszyły we wrześniu 2014 roku, ze względu na konieczność uwzględnienia w projekcie architektonicznym dokumentacji projektowej fundamentów pod wybrane maszyny i urządzenia, uwzględniającej m.in. podejścia instalacyjne, obciążenia i geometrię. Parametry te są udostępniane przez dostawców dopiero po podpisaniu umowy. Zakończenie ww. prac zaplanowano na koniec 2014 roku.

Maszyny i urządzenia technologiczne, ze względu na ich rozmiary i sposób montażu oraz konieczność przygotowania odpowiednich fundamentów, będą instalowane w pierwszym i drugim kwartale 2015 roku. Dopiero po instalacji największych i najważniejszych maszyn i urządzeń nastąpi zadaszenie hal produkcyjnych oraz dokończenie prac instalacyjnych. Prace wykończeniowe będą stanowiły ostatni etap prac budowlano-montażowych zakończonych w III kwartale 2015 roku. Jednocześnie w II kwartale i w III kwartale 2015 r. rozpocznie się rozruch poszczególnych elementów, a następnie całej linii produkcyjnej, w sekwencji zgodnej z technologią produkcji: przygotowanie surowca, peletyzacja i wypalanie. Po uruchomieniu całej linii produkcyjnej zaplanowane jest rozpoczęcie produkcji proppantów ceramicznych w IV kwartale 2015 r.

Galeria

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat