Spółka

Pro Ceramics specjalizuje się w produkcji ceramicznych proppantów, stosowanych w procesie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Dzięki chronionej wnioskami patentowymi, zaawansowanej technologii produkcji oraz posiadanym złożom iłów ogniotrwałych, oferuje najwyższej jakości materiał, nawet kilkukrotnie zwiększający efektywność wydobycia gazu oraz ropy naftowej.
 

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat