Kontakt

BALTIC CERAMICS S.A W RESTRUKTURYZACJI

ul. Reymonta 9
68-300 Lubsko

T: +48 (68) 451 00 45
F: +48 (68) 411 48 98
E: office@balticceramics.com

KRS: 0000301043
NIP 525-242-34-70
REGON: 141309567

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 22 sierpnia 2016 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne firmy Baltic Ceramics S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka zachowała prawo zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność Baltic Ceramics S.A. w Restrukturyzacji Od dnia 22 sierpnia 2016 roku Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe kontrakty.                                                                 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Tomasz Leszczyński. Sprawa toczy się pod sygnaturą V.GR 4/16. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny w terminach ustawowych.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 22 sierpnia 2016 roku (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: bc@zfrsa.pl

 

 

 

 

© 2017 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat