Łukasz Piasecki

Pan Łukasz Piasecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa (2000 r.)

Przebieg kariery zawodowej:

07.2000 r. – 03.2002 r. – Agencja Prywatyzacji, Specjalista w Zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa,

04.2002 r. – 08.2006 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa: (i) Specjalista w Departamencie Prawnym (Wydział Legislacji) (ii) Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego III, (iii) pełniący funkcję doradcy ministra (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa),

09.2006 r. – 09.2014 r. - IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie; Dyrektor Działu Prawnego, Dyrektor Działu Ofert Papierów Wartościowych, Prokurent,

od 05.2012 r. – Brokerzy URK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu, wspólnik,

od 04.2014 r. - MBO Sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu – spółka aktualnie nie prowadzi działalności,

od 09.2014 r. – IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie, Wiceprezes Zarządu.

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

12.2010 r. - 12.2011 r. – IQ Medica SA z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej,

06.2011 r. – 11.2012 r.– INVISTA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej,

07.2011 r. - 11.2013 r. – INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

od 06.2012 r. – POLCOLORIT S.A. z siedzibą Piechowicach, Członek Rady Nadzorczej,

01.2013 r. – 10.2013 r. - Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej,

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat