Zapytania ofertowe / Request for offer

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG/2015
2015-07-16

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na montaż urządzeń wchodzących w skład linii wstępnego przygotowania surowców oraz linii granulacji mechanicznej oraz wykonanie i dostawę niezbędnych do nich instalacji i konstrukcji stalowych


Zapytanie ofertowe nr 7c/DEMPRO/2015
2015-06-19

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+  zaprasza do składania ofert na wytworzenie i dostawę urządzenia do granulacji proppantów ceramicznych

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) under the project entitled “Pilot line for manufacturing lightweight ceramic proppants and for testing the products in processing conditions“ performed within the Pilotage DEMONSTRATOR+: Supporting scientific research and development works in demonstration scale invites you to the submission of offers for execution and delivery of new  granulator for ceramics proppants


Zapytanie ofertowe nr 11/POIG/2015 Request for offer no 11/POIG/2015
2015-05-22

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawa do miejsca realizacji inwestycji urządzeń dozująco naważających wchodzących w skład linii granulacji mechanicznej

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) within the framework of the project entitled “Building a plant and implementation of innovative technology for ceramic proppants performed within the 4.4 Action: New investments with high innovative potential of Innovative Economy Operational Programme 2007-2013, co-financed by the European Regional Development Fund  invites you to the submission of offers for production and delivery to the place of investment new equipment for dosing and weighing which are part of the line of mechanical granulation

 


Zapytanie ofertowe nr 4b/POIG/2015
2015-05-18

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na kontynuację budowy zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu


Zapytanie ofertowe nr 7b/DEMPRO/2015
2015-05-13

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ zaprasza do składania ofert na wytworzenie, dostawę i instalację wraz ze szkoleniem nowej kompletnej linii pilotażowej do procesów granulacji i suszenia proppantów ceramicznych

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) under the project entitled “Pilot line for manufacturing lightweight ceramic proppants and for testing the products in processing conditions“ performed within the Pilotage DEMONSTRATOR+: Supporting scientific research and development works in demonstration scale invites you to the submission of offers for execution and delivery to the place of the investment of new pilot line for granulating and drying ceramics proppants


Zapytanie ofertowe nr 8/DEMPRO/2015 Request for offer no 8/DEMPRO/2015
2015-05-11

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+  zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowego przesiewacza wraz z zestawami sit

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) under the project entitled “Pilot line for manufacturing lightweight ceramic proppants and for testing the products in processing conditions“ performed within the Pilotage DEMONSTRATOR+: Supporting scientific research and development works in demonstration scale  invites you to the submission of offers for execution and delivery to the venue of the investment of new tumbler powder screener with sets of screen

 


Zapytanie ofertowe nr 9/DEMPRO/2015 Request for offer no 9/DEMPRO/2015
2015-05-11

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ zaprasza do składania ofert na dostawę z instalacją nowego urządzenia do optycznego pomiaru wielkości i kształtu cząstek

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) under the project entitled “Pilot line for manufacturing lightweight ceramic proppants and for testing the products in processing conditions“ performed within the Pilotage DEMONSTRATOR+: Supporting scientific research and development works in demonstration scale invites you to the submission of offers for delivery of new optical particle size and particle shaper analyzer with installation and training


Zapytanie ofertowe nr 10/DEMPRO/2015 Request for offer no 10/DEMPRO/2015
2015-05-11

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+  zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z instalacją i szkoleniem nowego urządzenia do analizy wielkości cząstek z czujnikiem dyfrakcji laserowej i systemem dyspersji na sucho

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) under the project entitled “Pilot line for manufacturing lightweight ceramic proppants and for testing the products in processing conditions“ performed within the Pilotage DEMONSTRATOR+: Supporting scientific research and development works in demonstration scale  invites you to the submission of offers for delivery of new particle size analyzer with laser diffraction and dry dispersion with installation and training


Zapytanie ofertowe nr 10/POIG/2015
2015-04-20

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę, montaż i legalizację w miejscu realizacji inwestycji nowej, kompletnej wagi samochodowej zagłębionej.Zapytanie ofertowe nr 9/POIG/2015
2015-04-20

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowych wózków widłowych

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat