Zapytania ofertowe / Request for offer

Zapytanie ofertowe nr 5c/DEMPRO/2015 Request for offer no 5c/DEMPRO/2015
2015-04-09

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych”  zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowych sit wibracyjnych.

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) under the project entitled “Pilot line for manufacturing lightweight ceramic proppants and for testing the products in processing conditions“ invites you to the submission of offers for execution and delivery to the venue of the investment of new vibrating screens.


Zapytanie ofertowe nr 8/POIG/2015 Request for offer no 8/POIG/2015
2015-03-30

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż i uruchomienie nowych przesiewaczy

The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) invites you to the submission of offers for production, delivery to the place of investment, erection and start-up of new screening units


Zapytanie ofertowe nr 7/POIG/2015
2015-03-06

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych ” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zapytanie ofertowe nr 3b/POIG/2015 / Request for offer nr 3b/POIG/2015
2015-01-19

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający)  zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż i uruchomienie nowej suszarni fluidyzacyjnej

 The Board of BALTIC CERAMICS SA (Employer) invites you to the submission of offers for production, delivery to the place of investment, erection and start-up of new fluid bed dryer


Zapytanie ofertowe 4/DEMPRO/2014
2014-09-12

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji i instalację/montaż  nowej, laboratoryjnej maszyny rozdrabniającej do gliny, nowej kruszarki do kruszenia boksytu i przenośnika taśmowego.


Zapytanie ofertowe 7/DEMPRO/2014
2014-09-12

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż oraz uruchomienie nowej instalacji do granulacji i suszenia


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 6/POIG/2014
2014-09-02

Zarząd Baltic Ceramics S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż i uruchomienie nowego pieca obrotowego opalanego gazem z coolerem stanowiącego część linii spiekania granulatu.

The Board of BALTIC CERAMICS S.A. invites you to the submission of offers for production, delivery to the place of investment, installation/assembly and start-up of new gas – fired rotary kiln with cooler which is a part of a technological line for sintering.


Zapytanie ofertowe nr 5b/DEMPRO/2014
2014-09-01

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowych sit wibracyjnych oraz myjni ultradźwiękowej do sit.


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 6/DEMPRO/2014
2014-08-07

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowej maszyny wytrzymałościowej.

The Board of BALTIC CERAMICS S.A. invites you to the submission of offers for production and delivery to the place of investment new crush test press.


Zapytanie ofertowe 5/DEMPRO/2014
2014-07-02

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowych sit wibracyjnych oraz myjni ultradźwiękowej do sit.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat