Zapytania ofertowe / Request for offer

Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 1/DEMPRO/2014
2014-06-24

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę, instalację/montaż i uruchomienie nowego, laboratoryjnego pieca obrotowego opalanego gazem.

The Board of BALTIC CERAMICS S.A. invites you to the submission of offers for execution, delivery, installation and commissioning of a new gas – fired laboratory rotary kiln.


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 1/POIG/2014 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
2014-06-24

Zarząd Baltic Ceramics S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż i uruchomienie kompletnej i nowej linii technologicznej wstępnego przygotowania surowców.

The Board of BALTIC CERAMICS S.A. invites you to the submission of offers for execution, delivery to the place of investment, installation and commissioning of a complete and new pre-treatment technological line of raw materials.


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 5/POIG/2014 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
2014-06-12

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż i uruchomienie nowego mikroskopu wysokotemperaturowego.

The Board of BALTIC CERAMICS SA invites you to the submission of offers for production, delivery to the place of investment, installation/assembly and start-up of new heating microscope.


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 2/DEMPRO/2014
2014-05-07

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę, instalację/montaż i uruchomienie nowego, laboratoryjnego pieca komorowego.

The Board of BALTIC CERAMICS SA invites you to the submission of offers for execution, delivery, installation and commissioning of a new laboratory chamber furnace.


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 3/DEMPRO/2014
2014-05-07

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę, instalację/montaż i uruchomienie nowego, laboratoryjnego młyna kulowego mieląco-suszącego.

The Board of BALTIC CERAMICS SA invites you to the submission of offers for execution, delivery, installation and commissioning of a new laboratory ball mill with drying system.


Zapytanie ofertowe nr 4/POIG/2014 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
2014-04-08

Zarząd Baltic Ceramics S.A. zaprasza do składania ofert na budowę zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 3/POIG/2014 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
2014-04-04

Zarząd Baltic Ceramics S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż i uruchomienie nowej suszarni fluidyzacyjnej bez palnika, która jest elementem linii granulacji mechanicznej.

The Board of BALTIC CERAMICS SA invites you to the submission of offers for execution, delivery to the place of investment, installation and commissioning of a new fluid bed dryer without burner which is a part of mechanical granulation.


Zapytanie ofertowe / Request for offer nr 2/POIG/2014
2014-03-10

Zarząd Baltic Ceramics S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż i uruchomienie nowej linii technologicznej granulacji mechanicznej (bez suszarni fluidyzacyjnej wraz z wyposażeniem, przesiewaczy i silosów).

The Board of BALTIC CERAMICS SA invites you to the submission of offers for execution, delivery to the place of investment, installation and commissioning of a new technological line of mechanical granulation (without fluid bed dryer with equipment, screens and silos).

4 z 4
poprzednia 1 2 3 4

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat