Zapytanie ofertowe nr 12a/POIG/2015

2015-09-03

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na

montaż urządzeń wchodzących w skład linii wstępnego przygotowania surowców oraz linii granulacji mechanicznej oraz wykonanie i dostawę niezbędnych do ich instalacji i konstrukcji stalowych oraz rozruch kompletnej linii technologicznej, obejmującej linię wstępnego przygotowania surowców, linię granulacji mechanicznej, linię spiekania granulatu, linię selekcji i pakowania pod nadzorem dostawców poszczególnych linii i przekazanie jej Zamawiającemu do eksploatacji.

Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz są dostępne na stronie internetowej BALTIC CERAMICS oraz  w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A.
Kontakt:
T: +48 (68) 451 00 45
F: +48 (68) 411 48 98
E: zo12@balticceramics.com

Aktualizacja 2015-09-14
Informujemy, że w dniu 14 września 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny nadesłanych ofert na: montaż urządzeń wchodzących w skład linii wstępnego przygotowania surowców oraz linii granulacji mechanicznej, oraz wykonanie i dostawę niezbędnych do ich instalacji i konstrukcji stalowych oraz rozruch kompletnej linii technologicznej, obejmującej linię wstępnego przygotowania surowców, linię granulacji mechanicznej, linię spiekania granulatu, linię selekcji i pakowania pod nadzorem dostawców poszczególnych linii i przekazanie jej Zmawiającemu do eksploatacji , w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja na posiedzeniu dokonała wyboru najlepszej oferty zgodnie z procedurą określoną w Zapytaniu ofertowym nr 12a/POIG/2015. Na tej podstawie postępowanie o udzielenie zamówienia zakończono.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat