Zapytanie ofertowe nr 15/POIG/2015

2015-08-10

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na

wykonanie, dostawę oraz montaż w miejscu realizacji inwestycji nowego, kompletnego węzła załadunku, w skład którego wchodzą stacja załadunku big bagów oraz system transportu.

Specyfikacja techniczna zamówienia wraz z treścią Zapytania Ofertowego oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w załącznikach poniżej oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Wszelkie brakujące informacje potrzebne do projektowania systemu załadunku będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A.

Kontakt:
T: +48 (68) 451 00 45
F: +48 (68) 411 48 98
E: zo15@balticceramics.com

Aktualizacja:
Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny nadesłanych ofert na wykonanie, dostawę oraz montaż w miejscu realizacji inwestycji nowego, kompletnego węzła załadunku, w skład którego wchodzą stacja załadunku big bagów oraz system transportu, w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja na posiedzeniu dokonała wyboru najlepszej oferty zgodnie z procedurą określoną w Zapytaniu ofertowym nr 15/POIG/2015. Na tej podstawie postępowanie o udzielenie zamówienia zakończono.

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat