Zapytanie ofertowe nr 20/POIG/2015

2015-09-09

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na

dostawę i montaż nowego agregatu prądotwórczego.

Specyfikacja techniczna zamówienia wraz z treścią Zapytania Ofertowego oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w załącznikach poniżej oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A.

Kontakt:
T: +48 (68) 451 00 45
F: +48 (68) 411 48 98
E: zo20@balticceramics.com

Aktualizacja 2015-09-24:
Pytanie: Jaki jest wymagany zakres montażu agregatu? Czy ten zakres przykładowo obejmuje: rozładunek, posadowienie, wstawienie do pomieszczenia( jakie warunki transportowe), podłączenia kabli (jaki przekroje), a jeżeli agregat ma być montowany w pomieszczeniu to czy w zakres montażu wchodzą prace budowlane( fundament, komin, czerpnia, wyrzut, instalacja tankowania)?
Odpowiedź: Zakres montażu obejmuje podłączenie i uruchomienie agregatu.

Pytanie: Czy w kosztach uruchomienia ująć paliwo?
Odpowiedź: Nie

Pytanie: Czy agregat ma być przeznaczony do pracy do pracy automatycznej? Czy na wyposażeniu agregatu ma być układ SZR przełączający między zasilaniem z sieci zawodowej a zasilaniem z agregatu?
Odpowiedź: Agregat ma być przeznaczony do pracy automatycznej.

Pytanie:Czy agregat ma być wyposażony w obudowę odporną na warunki atmosferyczne i wyciszoną pozwalającą na montaż „ na wolnym powietrzu”
Odpowiedź:Tak agregat ma być wyposażony w obudowę pozwalającą na montaż na zewnątrz.

Pytanie: W parametrach urządzenia napisane jest sprawność 87%. O jaką sprawność chodzi?
Odpowiedź: Sprawność prądnicy

Pytanie: Czy cena ma również uwzględniać koszty wymaganych w trakcie gwarancji przeglądów serwisowych?
Odpowiedź: Tak cena ma uwzględniać koszty przeglądów serwisowych

Pytanie: Jaki jest oczekiwany przez Państwa termin dostawy?
Odpowiedź: Termin dostawy Grudzień 2015

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo agregat ze zbiornikiem paliwa o pojemności 80l?
Odpowiedź: Nie. Nie możemy w tym momencie zmienić specyfikacji technicznej

Termin zapytania nie ulega zmianie w związku z zadanymi pytaniami.

Informujemy, że w dniu 24 września 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny nadesłanych ofert na dostawę i montaż nowego agregatu prądotwórczego w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja na posiedzeniu dokonała wyboru najlepszej oferty zgodnie z procedurą określoną w Zapytaniu ofertowym nr 20/POIG/2015. Na tej podstawie postępowanie o udzielenie zamówienia zakończono.

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat