Zapytanie ofertowe nr 21/POIG/2015

2015-09-09

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na

wykonanie, dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania gospodarką magazynową zintegrowanego z systemem sprzedaży i systemem finansowo – księgowym.

Specyfikacja techniczna zamówienia wraz z treścią Zapytania Ofertowego oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w załącznikach poniżej oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A.

Kontakt:                  
T: +48 (68) 451 00 45
F: +48 (68) 411 48 98
E: zo21@balticceramics.com

Aktualizacja 2015-09-30
Informujemy, że w dniu 30 września 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny nadesłanych ofert na: wykonanie dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania gospodarką magazynową zintegrowanego z systemem sprzedaży i systemem finansowo – księgowym, w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja na posiedzeniu dokonała wyboru najlepszej oferty zgodnie z procedurą określoną w Zapytaniu ofertowym nr 21/POIG/2015. Na tej podstawie postępowanie o udzielenie zamówienia zakończono.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat