Otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej (godzina: 18.10)

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2016 roku spółka zależna Emitenta, działająca pod firmą Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku poinformowała, iż otrzymała za pośrednictwem spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie kopię postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 roku o otwarciu wobec Baltic Ceramics S.A. postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

 

Na podstawie powyższego postanowienia (sygn. Akt V. GR 4/16):

- Sędzią - komisarzem wyznaczony został SSR Tomasz Leszczyński,

- Zarządcą została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000591282,

- zezwolono Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;

- wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

 

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat