Podpisanie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A. w ramach programu Horizon 2020 (godzina: 15:22)

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2016 roku spółka zależna Emitenta, działająca pod firmą Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku poinformowała o podpisaniu w dniu 19 sierpnia 2016 r. (godz.: 13:00) umowy konsorcjum („Umowa”) z Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. w Niemczech, Centre for Research & Technology Hellas CERTH w Grecji, Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech, Processi Innovativi srl we Włoszech, w ramach projektu”Renewable Power Generation” z programu "Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation" („Projekt”).

 

Umowa konsorcjum jest podpisywana przez strony w trybie obiegowym.

 

Umowa - w zgodzie z założeniami Projektu - precyzuje relacje pomiędzy członkami konsorcjum, w szczególności określa sposób reprezentacji konsorcjum, tryb pracy pomiędzy partnerami oraz zasady zarządzani projektem.

Koordynatorem Projektu, który reprezentuje konsorcjum w kontaktach z instytucją finansującą Projekt oraz dystrybuuje środki pomiędzy uczestników konsorcjum jest Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V (www.dlr.de)

 

Zgodnie z Umową wyniki prac badawczych osiągnięte wspólnie przez kilku partnerów są współwłasnością tych partnerów. Umowa obowiązuje do pełnego wykonania przez wszystkich członków konsorcjum zadań zawartych w umowie konsorcjum.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat