Sprzedaż akcji spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. („Emitent”) informuję, że w dniu 20 marca 2018 r. podpisał umowę sprzedaży akcji spółki Pro Ceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna od Emitenta).

 

W wyniku tej umowy Emitent sprzedał 88.892.680 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł spółki Pro Ceramics S.A., za łączną cenę wynoszącą 1.450.000 zł, tj. 0,016 zł za akcję. Wartość bilansowa akcji Pro Ceramics S.A. w księgach rachunkowych Emitenta ma wartość zerową.

 

Po dokonaniu powyższej transakcji Emitent nie posiada akcji spółki Pro Ceramics S.A.

 

Powyższa transakcji jest wynikiem działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – Informacja poufna

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat