Nabycie akcji IN POINT S.A. przez członka Rady Nadzorczej

Zarząd IN POINT S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, że na rynku regulowanym w trybie sesji zwykłej wraz z osobą blisko związaną nabył łącznie 28 100 akcji Spółki po średniej cenie 0,79 zł, w wyniku następujących transakcji:

- w dniu 24 października 2011 roku kupił 2 600 sztuk akcji po cenie 0,94 zł,
- w dniu 09 listopada 2011 roku kupił 4 500 sztuk akcji po cenie 0,90 zł,
- w dniu 15 listopada 2011 roku kupił 5 500 sztuk akcji po średniej cenie 0,81 zł,
- w dniu 21 listopada 2011 roku kupił 1 000 sztuk akcji po cenie 0,76 zł,
- w dniu 29 listopada 2011 roku kupił 5 000 sztuk akcji po średniej cenie 0,66 zł,
- w dniu 30 listopada 2011 roku kupił 1 500 sztuk akcji po cenie 0,71 zł,
- w dniu 01 grudnia 2011 roku kupił 3 000 sztuk akcji po cenie 0,75 zł,
- w dniu 05 grudnia 2011 roku kupił 200 sztuk akcji po cenie 0,68 zł,
- w dniu 08 grudnia 2011 roku kupił 2 800 sztuk akcji po cenie 0,80 zł,
- w dniu 08 grudnia 2011 roku kupił 2 000 sztuk akcji po średniej cenie 0,80 zł.

Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat