Raporty bieżące 2013

Rodzaj Symbol Data Tytuł
ESPI 24/2013 2013-12-23 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
ESPI 25/2013 2013-12-23 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 1/3% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
ESPI 22/2013 2013-12-23 Zawiadomienie o osiągnięciu progu powyżej 5% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
ESPI 23/2013 2013-12-23 Zawiadomienie o osiągnięciu progu powyżej 5% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
EBI 40/2013 2013-12-23 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
ESPI 20/2013 2013-12-20 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
ESPI 21/2013 2013-12-20 Zawiadomienie o osiągnięciu progu powyżej 15% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
EBI 39/2013 2013-12-18 Zakończenie procesu nabycia akcji BALTIC CERAMICS S.A. w ramach realizacji strategii przez IN POINT S.A.
EBI 38/2013 2013-12-17 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
EBI 37/2013 2013-12-17 Podsumowanie subskrypcji akcji serii J w ramach oferty prywatnej
ESPI 19/2013 2013-12-12 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
EBI 36/2013 2013-12-12 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
EBI 35/2013 2013-12-09 Podpisanie przez BALTIC CERAMICS S.A. umowy o zachowaniu poufności z inwestorem ze Stanów Zjednoczonych
EBI 34/2013 2013-12-06 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
EBI 33/2013 2013-11-25 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii K
EBI 32/2013 2013-11-22 Podjecie rozmów z Fundacją Badań Państwowego Uniwersytetu Stanu Pensylwania przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.
EBI 31/2013 2013-11-21 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki
EBI 30/2013 2013-11-18 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L
EBI 28/2013 2013-11-08 Nabycie akcji BALTIC CERAMICS S.A.
ESPI 18/2013 2013-10-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IN POINT S.A. w dniu 28 października 2013 roku.
EBI 26/2013 2013-10-29 Uchwały podjęte przez NWZ IN POINT S.A. w dniu 28 października 2013 roku.
EBI 27/2013 2013-10-29 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
EBI 25/2013 2013-10-02 Strategia przejęcia BALTIC CERAMICS S.A. przez IN POINT S.A.
EBI 24/2013 2013-09-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianach Statutu wraz z projektami uchwał
ESPI 16/2013 2013-09-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianach Statutu wraz z projektami uchwał
ESPI 15/2013 2013-09-25 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
EBI 22/2013 2013-09-25 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I
ESPI 14/2013 2013-09-25 Transakcje na akcjach zawarte przez podmiot blisko związany z członkami rady nadzorczej
EBI 23/2013 2013-09-25 Kooptacja członka Rady Nadzorczej
EBI 21/2013 2013-09-19 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I
EBI 20/2013 2013-09-18 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
EBI 18/2013 2013-09-17 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej i kooptacja nowych członków
EBI 19/2013 2013-09-17 Powołanie Prezesa Zarządu
ESPI 13/2013 2013-09-12 Zwiększenie stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza
ESPI 12/2013 2013-09-12 Zbycie znacznego pakietu akcji przez osobę zarządzającą
ESPI 11/2013 2013-09-12 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
EBI 17/2013 2013-09-12 Rezygnacja Prezesa Zarządu
ESPI 07/2013 2013-09-05 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji IN POINT S.A.
ESPI 09/2013 2013-09-05 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji IN POINT S.A.
ESPI 08/2013 2013-09-05 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A.
ESPI 10/2013 2013-09-05 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A.
ESPI 06/2013 2013-08-29 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
ESPI 05/2013 2013-08-29 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
EBI 14/2013 2013-06-28 Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z ENERGIZER przez spółkę zależną
ESPI 04/2013 2013-06-28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IN POINT S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.
EBI 13/2013 2013-06-28 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie IN POINT S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.
EBI 15/2013 2013-06-28 Przedłużenie okresu ważności poręczenia
EBI 12/2013 2013-06-19 Podpisanie umowy promującej portal Globlotto.com przez spółkę zależną
EBI 11/2013 2013-06-18 Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy GlobLotto
ESPI 02/2013 2013-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
EBI 09/2013 2013-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
EBI 07/2013 2013-04-24 Podpisanie umowy promocyjnej z Gruper sp. z o.o. przez spółkę zależną
ESPI 01/2013 2013-02-15 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A.
ESPI 02/2013 2013-02-15 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A.
EBI 03/2013 2013-02-11 Zbycie aktywów o istotnej wartości
EBI 04/2013 2013-02-11 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A.
EBI 05/2013 2013-02-11 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
EBI 02/2013 2013-02-07 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A.
EBI 01/2013 2013-01-08 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat