Podpisanie umowy promocyjnej z Gruper sp. z o.o. przez spółkę zależną

Zarząd IN POINT S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż powziął informację o podpisaniu w dniu 24 kwietnia 2013 roku przez spółkę Power2Success Co Limited (spółka pośrednio zależna w 100% od IN POINT S.A.) z Gruper sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Gruper”) umowy o współpracy w zakresie promocji portalu „Globlotto.com” („Umowa”).

Gruper jest właścicielem jednego z największych w Polsce serwisu zakupów grupowych „gruper.pl” i posiada znaczącą bazę użytkowników. Power2Success jest właścicielem najnowocześniejszej globalnej platformy pod nazwą „Globlotto.com”, pośredniczącej w dystrybucji oficjalnych loterii narodowych.

Celem nawiązanej przez Power2Success współpracy jest odpłatne zmonetaryzowanie bazy użytkowników portalu „gruper.pl” z pomocą portalu „Globlotto.com” i skorzystanie z najbardziej efektywnego kanału promocji usług „Globlotto.com” wśród nowych użytkowników. W ramach realizacji umowy Gruper będzie odpowiedzialny za emitowanie na swoim portalu ofert promocyjnych „Globlotto.com”, wysyłanie wiadomości e-mail w formie newslettera o emisja tych ofert, jak również za umożliwienie użytkownikom serwisu nabywania kuponów na oferty „Globlotto.com”. Użytkownicy portalu „gruper.pl” realizując kupony na oferty będą rejestrowali się na portalu „Globlotto.com”. Tak pozyskani użytkownicy będą mogli korzystać z usług oferowanych przez serwis „Globlotto.com”.

Zgodnie z postanowieniami umowy, wynagrodzenie prowizyjne Gruper będzie uzależnione jedynie od dokonania przez użytkowników pozyskanych za pośrednictwem „gruper.pl” transakcji zakupu wszelkich usług dostępnych na portalu „Globlotto.com” i stanowić będzie 50% zysku od każdej transakcji, zrealizowanej za pośrednictwem „Globlotto.com”.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na jej szacunkową wartość przekraczającą 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu IN POINT S.A. nawiązana współpraca, dzięki potencjałowi komunikacyjnemu „gruper.pl” przyniesie pozytywne efekty w postaci promocji portalu „Globlotto.com”, wzrostu bazy użytkowników i wzrostu sprzedaży. 

Jednocześnie Spółka szacuje, iż w wyniku realizacji Umowy liczba użytkowników portalu Globlotto.com może wzrosnąć o około 40%. Obecna liczba użytkowników wynosi ponad 100 000.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat