Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka) informuje, iż w dniu 17 września 2013 roku otrzymał od Pani Anety Kuchty rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 18 września 2013 roku. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny zawodowe.

Zarząd Emitenta informuje, iż na najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat