Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 września 2013 roku Pan Kamil Kuchta złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu. Rezygnacja Pana Kamila Kuchty następuje z dniem jej złożenia.

Pan Kamil Kuchta jako przyczynę swojej rezygnacji podał konieczność skoncentrowania się na innych planach zawodowych, które uniemożliwiają mu pełnienie funkcji w Zarządzie IN POINT S.A.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat