Strategia przejęcia BALTIC CERAMICS S.A. przez IN POINT S.A.

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 01 października 2013 roku przyjął nową strategię rozwoju Spółki.

Przyjęta strategia zakłada nabycie przez Spółkę 100% akcji BALTIC CERAMICS S.A., która realizuje projekt inwestycyjny polegający na budowie nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie zakładu produkcji proppantów ceramicznych. Produkt ten jest wykorzystywany w procesie wydobywania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych, w tym ze skał łupkowych i w istotny sposób podnosi efektywność eksploatacji tych złóż, stąd zapotrzebowanie rynkowe na ten produkt stale rośnie.

W związku z przyjętą strategią Zarząd Spółki zwołał na dzień 28 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym Akcjonariusze Spółki zadecydują o emisji nowych akcji (seria J, K oraz L), dzięki którym możliwe będzie przejęcie przez Spółkę 100% akcji BALTIC CERAMICS S.A.

Zarząd Spółki planuje w kolejnych emisjach pozyskiwać środki finansowe od inwestorów finansowych (prywatnych i instytucjonalnych, w tym krajowych i zagranicznych), które w całości będą przeznaczone na realizację nowego projektu.

Zarząd Spółki uważa, że transakcja przejęcia BALTIC CERAMICS S.A. i dalszy rozwój tego projektu przez IN POINT S.A. znacząco wpłynie na wzrost wartości Spółki i stanowić będzie najważniejszym element działalności IN POINT S.A.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

1)       Strategia IN POINT S.A.

2)       Prezentacja projektu BALTIC CERAMICS S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat