Raporty bieżące 2014

Rodzaj Symbol Data Tytuł
EBI 67/2014 2014-12-15 Podjęcie decyzji o zaoferowaniu w akcji nowej emisji serii N spółce IndygoTech Minerals S.A.
EBI 66/2014 2014-12-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H, I, J , K i L
EBI 65/2014 2014-12-10 Wprowadzenie akcji serii H, I, J, K i L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
ESPI 12/2014 2014-12-07 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał
EBI 64/2014 2014-12-07 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał
EBI 61/2014 2014-10-31 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H, I, J, K oraz L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
EBI 60/2014 2014-10-22 Zawarcie umowy na wykonanie, dostawę oraz uruchomienie linii technologicznej wstępnego przygotowania surowców przez Baltic Ceramics S.A.
EBI 59/2014 2014-10-20 Przeprowadzenie kolejnych testów proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.
EBI 58/2014 2014-10-16 Rejestracja Akcji serii H, I, J, K oraz L w KDPW
EBI 57/2014 2014-10-01 Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku spółki Baltic Ceramics S.A.
EBI 56/2014 2014-09-16 Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii H, I, J, K oraz L w KDPW
EBI 55/2014 2014-09-11 Rozmowy w zakresie wsparcia i rozwoju strategicznego projektu Baltic Ceramics
EBI 53/2014 2014-08-04 Zakończenie kolejnych testów i zamknięcie cyklu produkcyjnego spółki zależnej Baltic Ceramics S.A.
EBI 52/2014 2014-07-30 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M
EBI 50/2014 2014-07-25 Wprowadzenie akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
EBI 51/2014 2014-07-25 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M
EBI 49/2014 2014-07-24 Zmiana raportu dotyczącego harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
EBI 47/2014 2014-07-08 Zawarcie umowy na roboty budowlane w ramach projektu „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”
EBI 48/2014 2014-07-08 Rejestracja Akcji serii M w KDPW
EBI 46/2014 2014-07-02 Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.
ESPI 11/2014 2014-06-13 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji
ESPI 10/2014 2014-06-13 Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 33 1/3% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
EBI 45/2014 2014-06-12 Przyznanie nagrody w konkursie CEE Energy Awards 2014 spółce zależnej Baltic Ceramics S.A.
EBI 44/2014 2014-06-09 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
EBI 42/2014 2014-06-07 Rezygnacja osoby nadzorującej i kooptacja osoby nadzorującej
EBI 43/2014 2014-06-07 Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej
EBI 41/2014 2014-06-02 Informacja o przydziale Akcji serii M wraz z informacją o zakończeniu oferty publicznej Akcji serii M
EBI 40/2014 2014-05-27 Rozpoczęcie prac nad uruchomieniem Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ceramicznych Baltic Ceramics S.A.
EBI 39/2014 2014-05-26 Wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.
EBI 38/2014 2014-05-16 Publikacja Memorandum Informacyjnego na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
EBI 37/2014 2014-05-15 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii M
EBI 36/2014 2014-05-14 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M
EBI 33/2014 2014-05-07 Rekomendacja Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów PARP do udzielenia BALTIC CERAMICS S.A. dofinansowania w wysokości 40 mln zł
ESPI 09/2014 2014-04-17 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
EBI 32/2014 2014-04-17 Baltic Ceramics S.A. wybrała dostawcę linii granulacji mechanicznej
ESPI 08/2014 2014-04-16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 16 kwietnia 2014 roku.
EBI 31/2014 2014-04-16 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie w dniu 16 kwietnia 2014 roku oraz zmiany Statutu.
EBI 30/2014 2014-04-15 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spółce zależnej, Baltic Ceramics S.A.
EBI 29/2014 2014-04-11 Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zakładu produkującego proppanty ceramiczne przez spółkę Baltic Ceram
EBI 28/2014 2014-04-09 Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu
EBI 27/2014 2014-04-08 Ogłoszenie konkursu na wybór dostawcy suszarni dla Baltic Ceramics S.A.
EBI 26/2014 2014-04-02 Wybór dostawcy linii przerobu surowca dla Baltic Ceramics S.A.
EBI 25/2014 2014-04-02 Wniosek Baltic Ceramics S.A. w II edycji konkursu Blue Gas został zakwalifikowany do oceny merytoryc
EBI 23/2014 2014-04-01 Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Oferującego w ofercie publicznej akcji
EBI 22/2014 2014-03-28 Przyspieszenie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok
EBI 21/2014 2014-03-27 Kolejny etap rozmów z potencjalnym inwestorem branżowym
ESPI 07/2014 2014-03-21 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianach Statutu wraz z projektami uchwał
EBI 20/2014 2014-03-21 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmiach Statutu wraz z projektami uchwał
EBI 19/2014 2014-03-18 Kolejne wyniki testów proppantów ceramicznych Baltic Ceramics S.A.
EBI 18/2014 2014-03-14 Pozytywny wynik testów właściwości fizycznych proppantów ceramicznych Baltic Ceramics S.A.
EBI 17/2014 2014-03-11 Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii granulacji mechanicznej
ESPI 06/2014 2014-03-07 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgro
EBI 16/2014 2014-03-07 Zakwalifikowanie wniosku o dotację do oceny merytorycznej
EBI 15/2014 2014-03-06 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
EBI 14/2014 2014-02-27 Odwołanie prokury samoistnej
EBI 13/2014 2014-02-27 Baltic Ceramics S.A. złożyła wiosek o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu Blue Gas - Polski G
EBI 12/2014 2014-02-20 Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii przerobu surowca
EBI 11/2014 2014-02-18 Podsumowanie subskrypcji akcji serii L w ramach oferty prywatnej
EBI 10/2014 2014-02-17 Zmiana kwalifikacji sektorowej
EBI 08/2014 2014-02-07 Zwiększenie mocy produkcyjnych przez Baltic Ceramics S.A.
ESPI 05/2014 2014-01-31 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI 04/2014 2014-01-31 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
EBI 07/2014 2014-01-31 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku - korekta
ESPI 03/2014 2014-01-22 Zawiadomienie zejściu poniżej progu 5% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
ESPI 02/2014 2014-01-22 Zawiadomienie zejściu poniżej progu 5% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu
EBI 06/2014 2014-01-21 Zmiana oznaczenia i nazwy skróconej Emitenta
EBI 04/2014 2014-01-20 Rejestracja zmiany firmy z IN POINT S.A. na BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.
EBI 05/2014 2014-01-20 Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
EBI 03/2014 2014-01-17 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
ESPI 01/2014 2014-01-08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu
EBI 02/2014 2014-01-08 Uchwały podjęte przez NWZ IN POINT S.A. w dniu 08 stycznia 2014 roku oraz zmiana Statutu.
EBI 01/2014 2014-01-02 Przyznanie dofinansowania spółce zależnej, BALTIC CERAMICS S.A.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat