Baltic Ceramics S.A. wybrała dostawcę linii granulacji mechanicznej

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż spółka zależna od Emitenta – Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku („Baltic Ceramics ”) wybrała dostawcę nowej linii granulacji mechanicznej.
Linia ta stanowi kolejny ważny węzeł technologiczny do produkcji proppantów ceramicznych.

Dostawca został wybrany w konkursie ofert prowadzonym w ramach projektu pt. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostawcą jest firma zagraniczna, która specjalizuje się w produkcji innowacyjnych urządzeń i systemów technologicznych w zakresie przemysłowego przetwarzania surowców mineralnych oraz posiada wieloletnie doświadczenie w branży ceramicznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat