Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku spółki Baltic Ceramics S.A.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 października 2014 r. Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku, spółka zależna od Baltic Ceramics Investments S.A., poinformowała o złożeniu do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT) o uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn.: „Proppanty ceramiczne o średniej wytrzymałości i sposób ich wytwarzania.”

 

Przedmiotem ochrony wynikającej ze zgłoszenia patentowego Baltic Ceramics S.A. są proppanty ceramiczne, które cechują się średnią wytrzymałością i przeznaczone są do wykorzystywania podczas procesu szczelinowania skał o niskiej przepuszczalności w celu efektywnego wydobycia węglowodorów – ropy naftowej, kondensatu oraz gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

 

Sposób wytwarzania proppantów ceramicznych według technologii opisanej w zgłoszeniu patentowym opiera się głównie na surowcach własnych Baltic Ceramics S.A. W porównaniu z pierwszym wynalazkiem Spółki pn.: „Lekkie proppanty ceramiczne i sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” nowe zgłoszenie dotyczy proppantów wytwarzanych z mieszaniny glin i boksytu oraz dodatków uszlachetniających, których parametry właściwe umożliwią zwiększenie efektywności wydobycia ropy i gazu.

 

Złożenie kolejnego wniosku patentowego, po europejskim zgłoszeniu patentowym dokonanym we wrześniu 2013 roku, jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii w zakresie zabezpieczenia długoterminowego interesów Baltic Ceramics S.A. w kluczowych krajach UE, a następnie również w USA.

 

Ww. zgłoszenie patentowe zostało przygotowane w ramach realizacji przez Baltic Ceramics S.A. projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach  działania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Baltic Ceramics Investments S.A. posiada 100% akcji Baltic Ceramics S.A.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat