Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd IN POINT S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Raporty przekazywane będą w następujących terminach:
- Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2013 roku – termin przekazania 14.02.2014 roku,
- Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok – termin przekazania 30.06.2014 roku,
- Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2014 roku – 14.05.2014 roku,
- Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14.08.2014 roku,
- Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2014 roku – 13.11.2014 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat