Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii M

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 maja 2014 roku na stronach internetowych Emitenta, Oferującego - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Biuro Maklerskie oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną 3.660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii M”).

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram oferty publicznej Akcji serii M:
- 19 maja 2014 r. – rozpoczęcie przyjmowania zapisów,
- 29 maja 2014 r. – zakończenie przyjmowania zapisów,
- do 3 czerwca 2014 r.- przydział Akcji serii M.

Memorandum informacyjne Akcji serii M jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Akcji serii M.

Emitent zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat