Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zakładu produkującego proppanty ceramiczne przez spółkę Baltic Ceram

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna od Emitenta, Baltic Ceramisc S.A. („Baltic Ceramics”) 11 kwietnia 2014 roku oficjalnie rozpoczęła budowę najnowocześniejszego i jedynego w Unii Europejskiej zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą wysokiej jakości proppanty ceramiczne - produkt wykorzystywany w procesie wydobywania gazu i ropy ze złóż konwencjonalnych niekonwencjonalnych. Kamień węgielny pod budowę zakładu został oficjalnie wmurowany.

Zakład powstanie w Lubsku w woj. lubuskim, które łączy w sobie tradycje przemysłu ceramicznego, dostępność surowca niezbędnego do wytworzenia proppantów ceramicznych wysokiej jakości oraz centralne położenie w Europie. Inwestycja obejmuje budowę zakładu na działce o powierzchni 2,075 ha, a także zakup wyposażenia laboratoriów oraz hal produkcyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków rządowych i europejskich w łącznej kwocie 33,2 mln zł. Budowa zakładu jest prowadzona w ramach projektu pt. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proppanty ceramiczne wykorzystywane są jako tzw. materiał podsadzkowy, stabilizujący otwory przez które przepływa gaz. Dzięki wysokiej wytrzymałości na ciśnienie, porowatości granulek oraz odpowiedniej sferyczności, proppant ceramiczny zapewnia bardziej swobodny przepływ węglowodorów przez wytworzone w procesie wydobywczym szczeliny. Pozwala to na kilkukrotne zwiększenie efektywności procesu pozyskiwania surowca ze złoża oraz obniżenie finalnych kosztów w porównaniu do wydobycia z użyciem proppantów boksytowych.

Zakończenie prac budowlanych oraz uruchomienie linii produkcyjnych planowane jest na II półrocze 2015 r. Intencją Baltic Ceramics jest realizacja inwestycji w możliwie krótkim czasie, i w przypadku zmiany terminu realizacji informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Skala realizowanej produkcji wyniesie w pierwszym etapie 60.000 ton proppantów ceramicznych rocznie. Docelowo Baltic Ceramics planuje produkować około 135.000 to proppantów rocznie, co będzie odpowiadało ok. 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie blisko 30 osób.

Nowy zakład będzie pierwszym w Unii Europejskiej, w którym wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie wytwarzania proppantów ceramicznych. Zarówno technologia, jak i produkt Baltic Ceramics stanowią wynik własnych prac badawczo-rozwojowych. Wdrażana technologia została objęta ochroną wyłącznych praw własności przemysłowej w postaci zgłoszenia patentowego, polskiego, europejskiego i PTC (amerykańskiego).

Oferując pełny asortyment proppantów ceramicznych, o różnych rozmiarach, wysokiej jakości i wytrzymałości Baltic Ceramics będzie miała szansę zbudować silną pozycję w produkcji proppantów ceramicznych, dostarczającego swoje produkty do firm serwisowych i koncernów energetycznych z branży Oil&Gas operujących na całym świecie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat