Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że skonsolidowane i jednostkowe raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w 2015 roku w następujących terminach:

 

- Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 13.02.2015 r.

- Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. – 13.05.2015 r.

- Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy roczny za 2014 r. – 15.06.2015 r.

- Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. – 13.08.2015 r.

- Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13.11.2015 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: 

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat