Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i wniesienie aportu przez spółkę zależnąZarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 października 2015 r. Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku („Ba

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 października 2015 r. Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku („Baltic Ceramics”), spółka w 100% zależna od Emitenta  poinformowała, iż w dniu 12 października 2015 roku powzięła informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Res Immobiles sp. z o.o., w której Baltic Ceramics objęła 565 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, po cenie jednostkowej 28.250,00 zł, poprzez wniesienie nieruchomości, zlokalizowanych w Lubsku, Chwaliszowicach, Żarach oraz Łęknicy, o łącznej wartości księgowej 28.243.039,30 zł.

Nieruchomości, o których mowa powyżej były ujęte w bilansie spółki Baltic Ceramics jako nieruchomości inwestycyjne, tj. przeznaczone do sprzedaży, nie służące prowadzeniu działalności operacyjnej.

 

Celem przeniesienia nieruchomości do nowej spółki było przesunięcie nieprodukcyjnego majątku ze spółki prowadzącej proces inwestycyjny do spółki, której działalnością będzie zarządzanie nieruchomościami. Wartość bilansowa ww. nieruchomości po ich wniesieniu do spółki Res Immobiles sp. z o.o. nie uległa zmianie.

 

Zarząd Emitenta informuje również, że kapitał zakładowy spółki Res Immobiles sp. z o.o. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 33.500,00 zł oraz że spółka Res Immobiles sp. z o.o. jest spółką w 100 % zależną od Baltic Ceramics.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat