Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu w ramach programu „Horyzont 2020", przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2016 roku spółka zależna od Emitenta, pod firmą Baltic Ceramics S.A. poinformowała o podpisaniu w dniu 10 lutego 2016 roku porozumienia o wymianie informacji z Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. w Niemczech, Centre for Research & Technology Hellas CERTH w Grecji, Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech, Processi Innovativi srl we Włoszech, w celu pozyskania finansowania projektu ”Renewable Power Generation” z programu "Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation".

 

Po pozyskaniu finansowania i podpisaniu umowy konsorcjum strony porozumienia będą współdziałać w ramach ww. projektu nad nową metodą produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stron porozumienia, w tym z wykorzystaniem jako nośnika energii proppantów ceramicznych rozwijanych i produkowanych przez Baltic Ceramics. W dwóch pierwszych latach do projektu wykorzystywane będą proppanty ceramiczne produkowane obecnie przez Baltic Ceramics w skali półprzemysłowej.

 

Program „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR i jest finansowany przez Komisję Europejską.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat