Rezygnacja osoby nadzorującej (3)

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 marca 2016 r. otrzymał oświadczenie Pana Macieja Marchwickiego o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 18 marca 2016 r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat