Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2017 roku, podczas posiedzenia, Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Zenona Skowrońskiego wskutek rezygnacji, postanowiła na mocy uchwały nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku, działając na podstawie postanowienia § 10 ust. 3 Statutu Spółki, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, począwszy od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, tj. od dnia 16 stycznia 2017 roku na wspólną kadencję, Pana Roberta Madeja.W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ObrotuPodstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat