Powołanie osoby nadzorującej (kooptacja)

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2017 roku Rada Nadzorcza na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki powołała do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Juliusza Bolka.

 

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat