Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Pana Piotra Niespodziewańskiego.

 

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące nowo powołanego Prezesa Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat