Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.  Przekazywanie raportów kwartalnych i raportów rocznych będzie odbywało się w następujących terminach:

1)       Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 12.02.2017 r.

2)       Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15.05.2017 r.

3)       Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14.08.2017 r.

4)       Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14.11.2017 r.

5)       Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 18.04.2017 r.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a stosowne informacje dotyczące Spółki zostaną zamieszczone w raportach skonsolidowanych.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat