Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat