Piotr Niespodziewański

Pan Piotr Niespodzieański jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie. Ukończył kursy z zakresu zarządzania, sprzedaży, relacji inwestorskich i klienckich uzyskując odpowiednie certyfikaty. W latach 1998-2001 pracował w Banku...


Robert Madej

a)      imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana   Rober Madej - Członek Rady Nadzorczej Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa...


Piotr Brzeski

Pan Piotr Brzeski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji (2004).   Doświadczenie zawodowe: 2000 – 2006 P.P.U.P. Poczta Polska, inspektor kontroli 2006 – 2006 Grynhoff, Woźny i Wspólnicy Sp.k....


Marek Zagaja

Pan Marek Zagaja jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, kierunek Ceramika specjalizacja ceramika szlachetna.   Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w dziedzinie ceramiki, które zdobywał między innymi w takich zakładach jak „Ceramika...


Marcin Zimny

Pan Marcin Zimny jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Geologia specjalizacja Gospodarka zasobami wodnymi i mineralnymi. Podczas studiów odbył on również wymianę zagraniczną na uniwersytecie w...

© 2017 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat