Marcin Zimny

Pan Marcin Zimny jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Geologia specjalizacja Gospodarka zasobami wodnymi i mineralnymi. Podczas studiów odbył on również wymianę zagraniczną na uniwersytecie w Aarhus w Danii. Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Zarządzanie i Marketing. 

Specjalizuje się w gospodarce zasobami mineralnymi, analizą rynku gazu i ropy zarówno w Polsce jak i na świecie, jak również technicznym zastosowaniem proppantów ceramiczny. Doświadczenie z rynkiem ropy naftowej i gazu zdobywał będąc członkiem American Association of Petroleum Geologists (AAPG). Ukończy on również kurs z projektowania płuczek wiertniczych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmie Geotech w Poznaniu gdzie odpowiadał za obróbkę danych kartograficznych i powstawanie nowych map cyfrowych. Pracował również w firmie TD Tadex Waldi gdzie odpowiadał za szeroko pojętą spedycję towarów. Obecnie pracuje jako Geolog oraz Menadżer ds. Sprzedaży w firmie Baltic Ceramics S.A. gdzie odpowiada za sprzedaż proppantów ceramicznych oraz sprawy geologiczne. Odpowiadał on również za analizę rynku ropy naftowej i gaz zarówno konwencjonalnego jak i niekonwencjonalnego.  

Od 2014 r. zasiada w radzie nadzorczej spółki Industry Technologies S.A.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat